Management

 

President:

Sri Srinivas Pai P.

Girija Sadana, Sampya,
Puttur D.K. Karnataka – 574210

Contact: +91 8251 230 376, +91 8251 230 576


 

Correspondent:

Sri Jayaram Bhat M.T.

“Anuraga” Harady, Puttur
D.K. Karnataka – 574 201

Contact: +91 8251 230 477

 


 

Management Committee:

Name
Designation
Address
Sri Srinivas Pai P. President Girija Sadana, Sampya, Puttur-574210 Phone: +91 8251 230 376, +91 8251 230 576
Sri Jayaram Bhat M.T. Correspondent “Anuraga” Harady, Puttur Phone: +91 8251 2301 477
Sri Achutha Prabhu K. Treasurer Bolwar, Puttur- 574201, Phone: +91 8251 231 441
Dr. H. Madhava Bhat, M.A.,Ph.D Principal & Ex-Officio Secretary Vivekananda College, Puttur, Phone: +91 8251 233 635, +91 8251 231 402
Sri Keshava Moorthy D. Member Manasa Times & Opticals, Main Road, Puttur – 574 201, Phon: +91 8251 232 016
Sri Gopalakrishna Bhat P. Member Banari House’, Padnoor, Puttur, Phone: +91 8251 230 765
Dr. Prabhakara Bhat K. Member Kalladka, Bantwala, Tq. D K- 574222, Phone: +91 8255 275 163
Dr. SuryanarayanaK. M.D. Member City Hospital, APMC Road, Puttur – 574201, Phone: +91 8251 230 104
Sri Vipin Kumar K. Member Vinayaka Automobiles, Vinayaka Nagar, Darbe, Puttur-574202, Phone: +91 8251 231 023, +91 8251 231 409
Sri Cgaithra Narayana S. J. Member Sediyapu House, Padnur Post-574220 Puttur D.K., Phone: +91 8251 203 128
Prof. Ananda V. Staff Representative Associate professor, Vivekananda College Puttur
Special Invitees:
Sri Rangamurthy S.R. President V.V.S Devi Sadana’ Puncha Post & Village, Bantwal Taluk, D.k., Phone: +91 8255 268 629, +91 8251 268 229
Sri Shivaprasad E. Secretary V.V.S.(R) Advocate,Court Road, Puttur D.K. 574201, Phone: +91 8251 234 956, +91 8251 238 456
SRI A.V. Narayan, Exe. Director Sowjanya Kombettu, Puttur D.K., Phone: +91 8251 236 599, +91 8251 231 151